ข่าวประชาสัมพันธ์

Filter:

Norway

สทบ.เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สส.

สทบ.เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สส.ในวันที่ 10 ส.ค. 60


ตารางการออกอากาศ

 • จันทร์ - ศุกร์
 • 00.00- 03.30

  เทิดเกล้าชาวไทย


  ผู้ดำเนินรายการ : ประชาสัน ชนะสงคราม
 • 05.00- 05.30

  ศาสตร์แห่งธรรมะพระราชา


  ผู้ดำเนินรายการ : สุธี สุขสมกิจ,นพดล ธิติภาทร
 • 07.05- 07.30

  กองทัพบกเพื่อประชาชน


  ผู้ดำเนินรายการ : ดัชนี ทองศิริ,วรเชฏฐ สุพัฒน์,
  กรวรรณ พุทธิวนิช,ณัฐวิชย์ บุญสุขจิตเสรี
 • 12.30- 13.00

  รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน


  ผู้ดำเนินรายการ : ประชาสัน ชนะสงคราม,มาศณัฐมน ภัคธนณัฏฐ์
 • 17.05- 18.00

  กองทัพบกเพื่อเด็กและเยาชน


  ผู้ดำเนินรายการ : วรเชฏฐ สุพัฒน์,กรวรรณ พุทธิวนิช
 • เสาร์ - อาทิตย์
 • 00.00- 03.30

  เทิดเกล้าชาวไทย


  ผู้ดำเนินรายการ : ประชาสัน ชนะสงคราม
 • 05.00- 05.30

  ศาสตร์แห่งธรรมะพระราชา


  ผู้ดำเนินรายการ : ฉวีวรรณ จันทรัตน์, บำรุง ไตรมนตรี
 • 07.05- 07.30

  กองทัพบกเพื่อประชาชน


  ผู้ดำเนินรายการ : พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร,
  ประชาสัน ชนะสงคราม
 • 12.30- 13.00

  รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน


  ผู้ดำเนินรายการ : สุธี สุขสมกิจ,นพดล ธิติภาทร
 • 08.05- 09.00

  กองทัพบกเพื่อเด็กและเยาชน


  ผู้ดำเนินรายการ : วัชระ ศรีจามร, มลิณี น้อยสะอาด

ติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

armyradio2017@hotmail.com

แผนที่

02-297 7775


สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

POSTS ล่าสุด

POPULAR TAGS

กองทัพบก สถานีวิทยุ สถานีวิทยุกองทัพบก กองทัพบกเพื่อประชาชน เทิดเกล้าชาวไทย ศาสตร์แห่งธรรมะพระราชา รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กองทัพบกเพื่อเด็กและเยาชน

Powered by ARMY RADIO